The Walt Disney Brainstorm

Walt Disney is het symbool voor de mogelijkheid om een succesvol zakenimperium op te bouwen op basis van creativiteit en fantastische ideeën. Hij had het vermogen om te doen wat alle vernieuwers doen: om iets dat alleen in fantasie bestaat om te zetten in een realiteit die de werkelijkheid van anderen op een positieve manier beïnvloedt.

Een van de belangrijkste elementen uit Walt Disney’s strategie was zijn vermogen om iets te onderzoeken en te bekijken vanuit verschillende perspectieven en zijn voordeel te doen met de synergie van die verschillende perspectieven.

Disney creëerde eerst een droom of een visie van een film als geheel en van de afzonderlijke personages. Vervolgens ging hij na in hoeverre zijn voornemens realiseerbaar waren. Hij woog de beschikbare middelen, tijd en bronnen tegen elkaar af en verzamelde alle informatie die hij nodig had om te zorgen dat de film met succes kon worden geproduceerd, zodat de droom werkelijkheid kon worden. Vervolgens plaatste hij zichzelf op het standpunt van de kritische bioscoopbezoeker. Hij vroeg zich af: is dit interessant genoeg, is dit onderhoudend genoeg, moest hij knippen, ook al was hij nog zo aan het materiaal gehecht.

Drie verschillende posities van de Walt Disney Strategie

Disney maakte gebruik van drie verschillende processen: dat van de Dromer, de Realist en de Criticus.

De dromer is nodig om ongekende, creatieve en nieuwe ideeën en doelen te genereren en te formuleren. De Realist-fase is nodig om je voor te stellen hoe die ideeën in de praktijk gerealiseerd zouden kunnen worden om het echt doorleefd te ervaren. De criticus-fase is nodig om de ideeën te toetsen, te filteren en te verfijnen. Zijn medewerkers kenden deze drie posities, maar ze wisten van te voren nooit welke van de drie Disneys op een vergadering de overhand zou hebben. Waarschijnlijk zorgde hij tijdens de vergadering voor evenwicht door de positie in te nemen die ondervertegenwoordigd was. Want creativiteit ontstaat door de juiste combinatie van deze drie posities.

De toepassing van de Walt-Disney-strategie

Bepaal het probleem of een doelstelling dat je onder handen wilt nemen. Het mag zo moeilijk zijn als je maar wilt. Denk er nog niet over na.

Kies ergens voor je 3 plaatsen uit waar je beurtelings in kunt stappen. 1 voor de Dromer, 1 voor de Realist en 1 voor de Criticus.

Je kunt kiezen voor een plaats in dezelfde ruimte, maar ook voor 3 verschillende ruimtes bij grote brainstormsessies.

Fase 1 van de Walt Disney Strategie – De Dromer: wat wil ik/wat willen wij, wat is ons doel?

Neem het probleem of de doelstelling waaraan je wilt werken. Ga op de plaats van de Dromer staan en laat je geest vrij ronddwalen. De Dromer hoeft niet realistisch te zijn. Dromen zijn gewoonlijk visueel. De bomen kunnen letterlijk tot in de hemel groeien. Laat de realiteit, problemen en risico’s je gedachten niet belemmeren. Dit is een ‘brainstorm’ in het groot. Wat zou je doen als mislukking uitgesloten was.

Fase 2 van de Walt Disney Strategie – De Realist: hoe ga ik/gaan we het doen?

Ga op de positie van de Realist staan en denk na over het plan waarover je hebt gedroomd. Je stelt jezelf de vraag: als deze droom te verwezenlijken is, stel dat dit haalbaar is, wat gaan we dan doen?

 Je kijkt nog niet naar mogelijke risico’s en beperkingen, je gaat er nog steeds vanuit dat het mogelijk is om de droom te verwezenlijken.

 De Realist kan worden samengevat in de volgende zin: Hoe krijg ik dit voor elkaar…..

Fase 3 van de Walt Disney Strategie – de Criticus: Wat kan er mis gaan?

De criticus kijkt vooral naar dat wat er mis kan gaan. Wat ontbreekt er? Wat zijn mogelijke problemen, risico’s en obstakels? Wat kan ons tegenhouden? Als het plan samenwerking met anderen inhoudt, hoe ziet die samenwerking er dan uit? Levert het voldoende op? Is het boeiend genoeg? Verdien je er genoeg mee? Breng orde aan in je gedachten. Welke veranderingen moeten er plaatsvinden om het voorstelbaar te maken?

 De Criticus kan worden samengevat in de volgende zin: Wat ontbreekt eraan, wat heb ik eraan?

Indien nodig gaan alle bevindingen van de realist en de criticus weer naar de dromer en kun je het proces nogmaals doorlopen totdat alle 3 tevreden zijn.

Onze partners